Polly po-cket

Danh ngôn tình yêu:

CODEFORUMMP3INFO
UC BROWSER 9.6
[Download] [Guide]
Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
Ninja School Online 1.3.1
Mạng Xã Hội Avatar 2.5.8
Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
Khí Phách Anh Hùng 1.6.8
Phong Vân Truyền Kỳ V30
Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.7
»FACEBOOK-YOUTUBE-PAGE«
Hãy nhanh tay Đăng kí và Đăng nhập để trở thành thành viên chính thức với tên VuongDZ.Xtgem.Com để cùng thảo luận nhé!
Đăng kí làm thành viên · Quên MK?
» » » Mod kiểm duyệt bài viết JohnCMS
Bạn phải để Bình luận

Mod kiểm duyệt bài viết JohnCMS

Forum ChiaSe123™ ↑ ↓
Vuonghh1998 * Vuonghh1998 (Admin) [Off]
* 16-12-2016

Tên MOD: Kiểm duyệt diễn đàn
Cài đặt: unzip tất cả vào root của diễn đàn. Thực hiện chạy domain/users/kiemduyet_install.php

Mở pages/mainmenu.php
Tìm Code sau:

<?php
$req 
= mysql_query("SELECT * FROM `forum` WHERE `type` = 't' and kedit='0' AND `close`!='1' ORDER BY `time` DESC LIMIT 10");
while ($arr = mysql_fetch_array($req)) {
$q3 = mysql_query("select `id`, `refid`, `text` from `forum` where type='r' and id='" . $arr['refid'] . "'");
$razd = mysql_fetch_array($q3);
$q4 = mysql_query("select `id`, `refid`, `text` from `forum` where type='f' and id='" . $razd['refid'] . "'");
$frm = mysql_fetch_array($q4);
?>

Copy codeChú thích: nếu không tìm thấy thì tìm đoạn tương tự nha.
Thay thế bằng:

<?php
$req 
= mysql_query("SELECT * FROM `forum` WHERE `type` = 't' and kedit='0' AND `kiemduyet` = '1' AND `close`!='1' ORDER BY `time` DESC LIMIT 10");
while ($arr = mysql_fetch_array($req)) {
$q3 = mysql_query("select `id`, `refid`, `text` from `forum` where type='r' and id='" . $arr['refid'] . "'");
$razd = mysql_fetch_array($q3);
$q4 = mysql_query("select `id`, `refid`, `text` from `forum` where type='f' and id='" . $razd['refid'] . "'");
$frm = mysql_fetch_array($q4);
?>

Copy codeMở Forum/index.php
Find:

<?php
'tema',
'loadtem',
?>

Copy codeADD đoạn sau vào:

<?php
'kiemduyet',
'deltema',
?>

Copy codeTìm:

<?php
echo 
'<div class="gmenu"><form action="index.php?act=nt&id=' . $id . '" method="post"><input type="submit" value="' . $lng_forum['new_topic'] . '" /></form></div>';
}
if ($total) {
$req = mysql_query("SELECT * FROM `forum` WHERE `type`='t'" . ($rights >= 7 ? '' : " AND `close`!='1'") . " AND `refid`='$id' ORDER BY `vip` DESC, `time` DESC LIMIT $start$kmess");
?>

Copy codeThay bằng:

<?php
echo 
'<div class="gmenu"><form action="index.php?act=nt&id=' . $id . '" method="post"><input type="submit" value="' . $lng_forum['new_topic'] . '" /></form></div>';
}
if ($total) {
$req = mysql_query("SELECT * FROM `forum` WHERE kiemduyet = '1' AND `type`='t'" . ($rights >= 7 ? '' : " AND `close`!='1'") . " AND `refid`='$id' ORDER BY `vip` DESC, `time` DESC LIMIT $start$kmess");
?>

Copy codeTìm:

<?php
echo isset
($topic_vote) && $topic_vote > 0 ? '<a href="index.php?act=editvote&id=' . $id . '">' . $lng_forum['edit_vote'] . '</a>
<a href="index.php?act=delvote&id='
 . $id . '">' . $lng_forum['delete_vote'] . '</a>
'
: '<a href="index.php?act=addvote&id=' . $id . '">' . $lng_forum['add_vote'] . '</a>
'
;
echo '<a href="index.php?act=ren&id=' . $id . '">' . $lng_forum['topic_rename'] . '</a>
'
;
?>

Copy codeThay bằng:
<?php
if(!$type1['kiemduyet']) {
echo "<a href='index.php?act=kiemduyet&id=" . $id . "&kiemduyet'>Kiểm duyệt</a> | <a href='index.php?act=deltema&id=" . $id . "'>Loại bỏ</a>
"
;
}
echo isset($topic_vote) && $topic_vote > 0 ? '<a href="index.php?act=editvote&id=' . $id . '">' . $lng_forum['edit_vote'] . '</a>
<a href="index.php?act=delvote&id='
 . $id . '">' . $lng_forum['delete_vote'] . '</a>
'
: '<a href="index.php?act=addvote&id=' . $id . '">' . $lng_forum['add_vote'] . '</a>
'
;
echo '<a href="index.php?act=ren&id=' . $id . '">' . $lng_forum['topic_rename'] . '</a>
'
;
?>

Copy codeTìm tiếp:
<?php
if 
($type1['close'])
echo '<div class="rmenu">' . $lng_forum['topic_delete_who'] . ': <b>' . $type1['close_who'] . '</b></div>';
elseif (!empty($type1['close_who']) && $rights >= 7)
echo '<div class="gmenu"><small>' . $lng_forum['topic_delete_whocancel'] . ': <b>' . $type1['close_who'] . '</b></small></div>';
?>

Copy code


Thay bằng:

<?php
if 
($type1['close'])
echo '<div class="rmenu">' . $lng_forum['topic_delete_who'] . ': <b>' . $type1['close_who'] . '</b></div>';
elseif (!empty($type1['close_who']) && $rights >= 7)
echo '<div class="gmenu"><small>' . $lng_forum['topic_delete_whocancel'] . ': <b>' . $type1['close_who'] . '</b></small></div>';
// hien thi user kiem duyet
if (!empty($type1['kiemduyet_who'])) {
echo '<div class="gmenu">Chủ đề được kiểm duyệt bởi: <b>' . $type1['kiemduyet_who'] . '</b></div>';
}
?>

Copy code


Mở incfiles/head.php
Tìm:

<?php
if 
(!empty($ban))
echo '<div class="alarm">' . $lng['ban'] . ' <a href="' . $set['homeurl'] . '/users/profile.php?act=ban">' . $lng['in_detail'] . '</a></div>';
?>

Copy code

Chèn dưới:

<?php
if 
($headmod != "kiemduyet" && $rights > 3) {
$kiemduyet = mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `forum` WHERE `type` = 't' and kedit='0' AND `kiemduyet` != '1' AND `close`!='1'"), 0);
if ($kiemduyet > 0) {
echo "<div class=\"rmenu\" style='text-align: center'><a href='../users/kiemduyet.php'><b><font color='red'>Có $kiemduyet chủ đề đang chờ kiểm duyệt</font></b></a></div>";
}
}
?>

Copy codeXong!

(0)
- Tổng số 1 bình luận và lượt xem
Trang chủ

Trực tuyến
Đang online|24h
Người trực tuyến 0 và 1 khách viếng thăm.
-->
• TRUNG TÂM HỖ TRỢ
T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý