Snack's 1967

Danh ngôn tình yêu:

CODEFORUMMP3INFO
UC BROWSER 9.6
[Download] [Guide]
Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
Ninja School Online 1.3.1
Mạng Xã Hội Avatar 2.5.8
Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
Khí Phách Anh Hùng 1.6.8
Phong Vân Truyền Kỳ V30
Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.7
»FACEBOOK-YOUTUBE-PAGE«
Hãy nhanh tay Đăng kí và Đăng nhập để trở thành thành viên chính thức với tên VuongDZ.Xtgem.Com để cùng thảo luận nhé!
Đăng kí làm thành viên · Quên MK?
» » » [Share] Code Mod thống kê JohnCMS
Bạn phải để Bình luận

[Share] Code Mod thống kê JohnCMS

Forum ChiaSe123™ ↑ ↓
Vuonghh1998 * Vuonghh1998 (Admin) [Off]
* 17-05-2016

- Dán vào mainmenu nha:

<?php
echo '<div class="phdr">Thống Kê</div>';
echo
'<div class="list2">» Thành viên: ' mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `users`"), 0) . '</div>';
echo
'<div class="list2">» Tập tin : ' mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `cms_forum_files`"), 0) . '</div>';
echo
'<div class="list2">» Số Chủ đề : ' mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `forum` WHERE `type` = 't' AND `close` != '1'"), 0) . '</div>';
echo
'<div class="list2">» Số bài viết : ' mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `forum` WHERE `type` = 'm' AND `close` != '1'"),0) . '</div></div>';
?>

Copy code

- Chúc thành công! :smile:

(0)
Vuonghh1998 * Vuonghh1998 (Admin) [Off]
* 17-05-2016

//--- Mod thống kê diễn đàn ---//
$gbot = 0;$msn = 0;$baidu = 0;$bing = 0;$mj = 0;$coccoc = 0;$facebook = 0;$yandex = 0;
$users = mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `users` WHERE `lastdate` > '" . (time() - 600) . "'"), 0);
$guests = mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `cms_sessions` WHERE `lastdate` > '" . (time() - 600) . "'"), 0);
$tong = $users + $guests;$onltime = time() - 600;
$spider = mysql_query("SELECT * FROM `cms_sessions` WHERE `lastdate` > '" . (time() - 600) . "' ORDER BY `lastdate` DESC LIMIT 900");
while ($res = mysql_fetch_assoc($spider)) {
if(stristr($res['browser'], 'Google')) {$gbot = $gbot + 1;}
if(stristr($res['browser'], 'msnbot')) {$msn = $msn + 1;}
if(stristr($res['browser'], 'Baidu')) {$baidu = $baidu + 1;}
if(stristr($res['browser'], 'bingbot')) {$bing = $bing + 1;}
if(stristr($res['browser'], 'MJ12')) {$mj = $mj + 1;}
if(stristr($res['browser'], 'coccoc')) {$coccoc = $coccoc + 1;}
if(stristr($res['browser'], 'facebook')) {$facebook = $facebook + 1;}
if(stristr($res['browser'], 'Yandex')) {$yandex = $yandex + 1;}
}
echo '<div class="mainblok"><div class="phdr border_red">Trực tuyến</div>';
echo '<div class="list1"><font color="green">» </font>Có <a href="/users/online.html">'.$tong.' Members Trực tuyến</a>, '.$users.' user and '.($guests - ($gbot + $msn + $baidu + $bing + $mj + $coccoc + $facebook + $yandex)).' Khách, và '.($gbot + $msn + $baidu + $bing + $mj + $coccoc + $facebook + $yandex).' spider.
';
echo '<font color="green">» <b>Thành Viên:</b></font> ';
$req = mysql_query("SELECT `id`, `name` FROM `users` WHERE `preg`='1' and `lastdate` > '$onltime' ORDER BY `name` ASC LIMIT 1000");
while ($res = mysql_fetch_assoc($req)) {
if($user_id)
$user_on[] = '<a href="'.$home.'/users/'.$res['name'].'_'.$res['id'].'.html">'.nick($res['id']).'</a>';
else
$user_on[] = nick($res['id']);
}
echo implode(', ',$user_on).'.';
if (($gbot + $msn + $baidu + $bing + $mj + $coccoc + $facebook + $yandex)) {
echo '
<font color="green">» <b>Bọ tìm kiếm:</b></font> ';
if ($gbot) echo '<font color="red"><b>['.$gbot.']Google</b></font>, ';
if ($msn) echo '<font color="blue"><b>['.$msn.']MSN</b></font>, ';
if ($baidu) echo '<font color="green"><b>['.$baidu.']Baidu</b></font>, ';
if ($bing) echo '<font color="red"><b>['.$bing.']Bing</b></font>, ';
if ($mj) echo '<font color="green"><b>['.$mj.']MJ12</b></font>, ';
if ($coccoc) echo '<font color="blue"><b>['.$coccoc.']CốcCốc</b></font>, ';
if ($facebook) echo '<font color="blue"><b>['.$facebook.']Facebook</b></font>, ';
if ($yandex) echo '<font color="red"><b>['.$yandex.']Yandex</b></font>, ';
}
$thanhvienmoi=mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT * FROM `users` ORDER BY `datereg` DESC LIMIT 1"));
echo '<br /><font color="green">» </font>Chào mừng thành viên mới: <a href="'.$home.'/users/profile.php?user='.$thanhvienmoi['id'].'">'.nick($thanhvienmoi['id']).'</a>.';
echo '</div>';
 echo   '</div>';
//--Hết--//

Copy code

(0)
- Tổng số 2 bình luận và lượt xem
Trang chủ

Trực tuyến
Đang online|24h
Người trực tuyến 0 và 1 khách viếng thăm.
-->
• TRUNG TÂM HỖ TRỢ
T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý