80s toys - Atari. I still have

Danh ngôn tình yêu:

CODEFORUMMP3INFO
UC BROWSER 9.6
[Download] [Guide]
Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
Ninja School Online 1.3.1
Mạng Xã Hội Avatar 2.5.8
Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
Khí Phách Anh Hùng 1.6.8
Phong Vân Truyền Kỳ V30
Ngôi Làng Của Gió 3D 1.1.7
»FACEBOOK-YOUTUBE-PAGE«
Hãy nhanh tay Đăng kí và Đăng nhập để trở thành thành viên chính thức với tên VuongDZ.Xtgem.Com để cùng thảo luận nhé!
Đăng kí làm thành viên · Quên MK?
» » » [Share] full code icon rìu búa rồng, cho wap
Bạn phải để Bình luận

[Share] full code icon rìu búa rồng, cho wap

Forum ChiaSe123™ ↑ ↓
Vuonghh1998 * Vuonghh1998 (Admin) [Off]
* 17-05-2016

- Code đây, dán vào index forum nha

<script language="javascript" type="text/javascript">
b = [forum:postforum];
if (b==0) {document.write("");} else{
if ( (b >0) && (b<5)) {document.write("<img src=\"http:\/\/vuongdz.xtgem.com/icon/gacon.gif\"\/>");} else {if(( b>=5) && ( b<10)) {document.write("<img src=\"http:\/\/vuongdz.xtgem.com/icon/buago.gif\"\/>");} else { if(( b>=10) && ( b<15)) {document.write("<img src=\"http:\/\/vuongdz.xtgem.com/icon/buada.gif\"\/>");} else { if(( b>=15) && ( b<20)) {document.write("<img src=\"http:\/\/vuongdz.xtgem.com/icon/buagodoi.gif\"\/>");} else { if(( b>=20) && ( b<32)) {document.write("<img src=\"http:\/\/vuongdz.xtgem.com/icon/buada.gif\"\/>");} else { if(( b>=32) && ( b<64)) {document.write("<img src=\"http:\/\/vuongdz.xtgem.com/icon/buadadoi.gif\"\/>");} else { if(( b>=64) && ( b<128)) {document.write("<img src=\"http:\/\/vuongdz.xtgem.com/icon/riusat.gif\"\/>");} else { if(( b>=128) && ( b<256)) {document.write("<img src=\"http:\/\/vuongdz.xtgem.com/icon/riusatdoi.gif\"\/>");} else { if(( b>=256) && ( b<412)) {document.write("<img src=\"http:\/\/vuongdz.xtgem.com/icon/Riubac.gif\"\/>");} else { if(( b>=412) && ( b<499)) {document.write("<img src=\"http:\/\/vuongdz.xtgem.com/icon/riubacdoi.gif\"\/>");} else { if(( b>=499) && ( b<522)) {document.write("<img src=\"http:\/\/vuongdz.xtgem.com/icon/riuvang.gif\"\/>");} else { if(( b>=522) && ( b<600)) {document.write("<img src=\"http:\/\/vuongdz.xtgem.com/icon/riuvangdoi.gif\"\/>");} else { if(( b>=600) && ( b<702)) {document.write("<img src=\"http:\/\/vuongdz.xtgem.com/icon/chiensat.gif\"\/>");} else { if(( b>=702) && ( b<823)) {document.write("<img src=\"http:\/\/vuongdz.xtgem.com/icon/chiensatcham.gif\"\/>");} else { if(( b>=823) && ( b<967)) {document.write("<img src=\"http:\/\/vuongdz.xtgem.com/icon/chienbac.gif\"\/>");} else { if(( b>=967) && ( b<1150)) {document.write("<img src=\"http:\/\/vuongdz.xtgem.com/icon/chienbaccham.gif\"\/>");} else { if(( b>=1150) && ( b<1379)) {document.write("<img src=\"http:\/\/vuongdz.xtgem.com/icon/chienvang.gif\"\/>");} else { if(( b>=1379) && ( b<1550)) {document.write("<img src=\"http:\/\/vuongdz.xtgem.com/icon/chienvangcham.gif\"\/>");} else { if(( b>=1550) && ( b<1744)) {document.write("<img src=\"http:\/\/vuongdz.xtgem.com/icon/wand1.gif\"\/>");} else { if(( b>=1744) && ( b<1899)) {document.write("<img src=\"http:\/\/vuongdz.xtgem.com/icon/wand2.gif\"\/>");} else { if(( b>=1889) && ( b<2133)) {document.write("<img src=\"http:\/\/vuongdz.xtgem.com/icon/wand3.gif\"\/>");} else { if(( b>=2133) && ( b<2368)) {document.write("<img src=\"http:\/\/vuongdz.xtgem.com/icon/wand4.gif\"\/>");} else { if(( b>=2368) && ( b<2500)) {document.write("<img src=\"http:\/\/vuongdz.xtgem.com/icon/rongbac.gif\"\/>");}
else { if(( b>=2500) && ( b<2752)) {document.write("<img src=\"http:\/\/vuongdz.xtgem.com/icon/rongxanh.gif\"\/>");} else { if(( b>=2752) && ( b<12000)) {document.write("<img src=\"http:\/\/vuongdz.xtgem.com/icon/rongdo.gif\"\/>");}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} </script>

Copy code

- Chúc thành công :smile:

(0)
- Tổng số 1 bình luận và lượt xem
Trang chủ

Trực tuyến
Đang online|24h
Người trực tuyến 0 và 1 khách viếng thăm.
-->
• TRUNG TÂM HỖ TRỢ
T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý